Odkryj piękno polskich miast: Zduńska Wola

Odkryj piękno polskich miast: Zduńska Wola

Jest ciekawym ośrodkiem miejskim, którym miłośnicy historii i pięknych zabytków z pewnością powinni się bardziej zainteresować. Zduńska Wola to jeden z ciekawszych punktów na mapie województwa łódzkiego. Co warto zobaczyć podczas wycieczki po tym mieście? Jakie atrakcje turystyczne zasługują tu na szczególne wyróżnienie?

Zduńska Wola przyciąga już samym swym położeniem. Tu, w dolinie rzeki Pichny, każdy z nas może się nacieszyć pięknymi krajobrazami Wysoczyzny Łaskiej. Tu również każdy z nas może spotkać się z ciekawymi pamiątkami z dawnych czasów, które w ciekawy sposób przypominają nam o dawnych dziejach tej miejscowości. O Zduńskiej Woli wzmianki pojawiają się już w dokumentach z końca XIV wieku. Wiadomo, że aż do rozbiorów Zduńska Wola była częścią województwa sieradzkiego, później stała się częścią Prus, a następnie – Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. W latach 20-tych XIX wieku stała się Zduńska Wola ważnym ośrodkiem tkactwa, a jednocześnie jednym z największych producentów sukna w tym rejonie. Pomyślny rozwój gospodarczy zachęcał nowych osadników do zakładania tu swych domów, a szybko rozwijająca się osada uzyskała w 1825 roku prawa miejskie. W początkach XX wieku Zduńska Wola otrzymała połączenie kolejowe z Łodzią i Kaliszem, dzięki czemu miejscowy przemysł mógł się rozwijać jeszcze lepiej. Kolej odegrała zresztą bardzo ważną rolę w mieście, a sama Zduńska Wola stała się w okresie międzywojennym jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w tej części Europy.
Trudnym okresem w dziejach miasta były lata II wojny światowej. W tym czasie Zduńska Wola została włączona do III Rzeszy, a na jej terenie utworzono przejściowe obozy dla polskich jeńców oraz oficerów Wojska Polskiego. W latach 1940-1942 na terenie miasta istniało też getto, w którym zgromadzono ponad 8 tysięcy Żydów. Z tego getta trafiali oni do getta w Łodzi lub do obozu zagłady w Chełmnie.
Po wojnie Zduńska Wola wciąż pozostawała ważnym ośrodkiem przemysłowym, w którym ważną rolę nadal odgrywa przemysł włókienniczy. Jest to jednocześnie ważny ośrodek turystyczny i pielgrzymkowy, a to za sprawą zabytków związanych z osobą św. Maksymiliana Kolbe. Jego rodzinny dom, biograficzne muzeum oraz poświęcone mu sanktuarium to główne atrakcje, które zachęcają turystów do uwzględnienia wizyty w Zduńskiej Woli w programie swej wycieczki po terenie województwa łódzkiego. Wielką atrakcją jest tu również Skansen Taboru Kolejowego, który powstał na terenie dawnej wsi Karsznice.

Zduńska Wola, miasto świętych i tkaczy, ma się czym pochwalić. Turyści, którzy w czasie wycieczki po województwie łódzkim trafią na teren tego miasta, z pewnością nie będą żałować spędzonego tu czasu.

Artykuł sponsorowany przez https://www.fabryka-klienta.pl/pozycjonowanie-stron/darmowe-katalogi-stron/

Dodaj komentarz